Giỏ hàng

Tin tức

ĐIỀU GÌ ĐANG ĐỢI Ở MỘT THẾ GIỚI CỦA TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO?
ĐIỀU GÌ ĐANG ĐỢI Ở MỘT THẾ GIỚI CỦA TRÍ THÔNG MINH NHÂN TẠO?
Tương lai của chúng ta có lẽ sẽ là một dạng sống mới - sự sống 3.0 -không chỉ có khả năng hoàn thiện kiến thức, kỹ nă...
Viễn cảnh của công nghệ tương lai
Viễn cảnh của công nghệ tương lai
Những thứ như trường lực trong Star Trek, những con tàu liên sao hay nguồn năng lượng phản vật chất có thể xảy ra tro...
messenger